محسن چاوشی متصل را به همراه متن آهنگ و پخش آنلاین و با لینک مستقیم از رادیو صدا دانلود کنید. امیدواریم از شنیدن آهنگ متصل لذت ببرید.

آهنگ متصل

جان من است او هی مزنیدش
حال من است او هی مبریدش

آب من است او نان من است او
مثل ندارد باغ امیدش

باغ و جنانش آب روانش
سرخی سیبش سبزی بیدش

متصل است او معتدل است او

شمع دل است او پیش کشیدش