رضا بهرام لطف

Download Free Song Lotf by Reza Bahram + Lyrics

آهنگ رضا بهرام به نام لطف را با لینک مستقیم و پخش آنلاین به همراه متن آهنگ از رادیو صدا دانلود کنید. امیدواریم از شنیدن آهنگ لطف لذت ببرید.

دانلود آهنگ لطف از رضا بهرام

ببین عاشق شدم ای رهگذر
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
مرا هرجا که شد با خود ببر باور کن
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
تا تو از راه رسی شاعران شعر سرایند
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
قوم مردان مبارز به این شهر بیایند
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
تا تو از راه رسی پنجره ها باز بمانند
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانند
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
خالی از لطف نباشد گذری کنی
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
از این کوچه بن بست
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
خالی از لطف نباشد
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
بر دل غم زده ما بکشی دست
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
من توقع ندارم همنشینم
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
شوی ای حضرت دریا
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
خالی از لطف نباشد
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
بزنی موج بر این ساحل تنها
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
زیبای من تنها تویی
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
صبر و قرار من همه دار و ندار من
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
نخواهی بگذری از این دل آزرده من …
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
بی تو که لبخندی دگر با من نمیماند
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
همه دنیا که میداند
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
تویی حال خوش این باور پژمرده من …
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
ماه شب گرد کجا کجا صورت ماه تو کجا
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
شب بی نور کجا زلف سیاه تو کجا
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
دل مغرور مرا ببین رساندی به کجا
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
هی شدم حرف زبان همه عالم به خدا
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
زیبای من تنها تویی صبر و قرار من همه دار و ندار من
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
نخواهی بگذری از این دل آزرده من …
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
بی تو که لبخندی دگر با من نمیماند همه دنیا که میداند
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
تویی حال خوش این باور پژمرده من …