دانلود مداحی عمو عباس علمت کو عموی خوبم سید مجید بنی فاطمه با بالاترین کیفیت ورژن صوتی همراه با پخش آنلاین و متن نوحه از وب سایت رادیو صدا.

دانلود مداحی سید مجید بنی فاطمه

 

عمو عباس علمت کو عموی خوبم سید مجید بنی فاطمه

عمو عباس بی تو قلب حرم میگیره
عمو عباس بی تو قلب حرم میگیره
─|♫●♪♪♫|─
عمو عباس بی تو بابا تنها میمیره
عمو عباس بی تو بابا تنها میمیره
─|♫●♪♪♫|─
عموعباس بی تو قلب حرم میگیره
عموعباس بی تو قلب حرم میگیره
─|♫●♪♪♫|─
عموعباس بی تو بابا تنها میمیره
عموعباس بی تو بابا تنها میمیره
─|♫●♪♪♫|─
عموعباس علمت کو عموی خوبم
عموعباس علمت کو عموی خوبم
─|♫●♪♪♫|─
عموعباس تو نرو تا که پا نکوبم
عموعباس تو نرو تا که پا نکوبم
عموعباس بی تو قلب حرم میگیره
عموعباس بی تو قلب حرم میگیره

عموعباس بی تو بابا تنها میمیره
عموعباس بی تو بابا تنها میمیره
─|♫●♪♪♫|─
عموعباس بی تو هر لحظه دل میلرزه
عموعباس بی تو هر لحظه دل میلرزه
─|♫●♪♪♫|─
بی تو هر شب هوای خیمه ها چه سرده
بی تو هر شب هوای خیمه ها چه سرده
─|♫●♪♪♫|─
عموعباس بی تو قلب حرم میگیره
عموعباس بی تو قلب حرم میگیره
─|♫●♪♪♫|─
عموعباس بی تو بابا تنها میمیره
عموعباس بی تو بابا تنها میمیره
─|♫●♪♪♫|─
عموعباس بی تو دستام جونی نداره
عموعباس بی تو دستام جونی نداره
─|♫●♪♪♫|─
از دو چشمام پولکای گریه میباره
از دو چشمام پولکای گریه میباره
─|♫●♪♪♫|─
عموعباس بی تو قلب حرم میگیره
عموعباس بی تو قلب حرم میگیره
─|♫●♪♪♫|─
عموعباس بی تو بابا تنها میمیره
عموعباس بی تو بابا تنها میمیره
─|♫●♪♪♫|─
عموعباس زانوهامو بغل میگیرم
عموعباس زانوهامو بغل میگیرم
─|♫●♪♪♫|─
عموعباس بیا تا من برات بمیرم
عموعباس بیا تا من برات بمیرم
─|♫●♪♪♫|─
عموعباس دل اهل حرم کبابه
عموعباس دل اهل حرم کبابه
─|♫●♪♪♫|─
توی خیمه چشم به رات چشمای ربابه
توی خیمه چشم به رات چشمای ربابه
─|♫●♪♪♫|─
عموعباس بی تو قلب حرم میگیره
عموعباس بی تو قلب حرم میگیره
─|♫●♪♪♫|─
عموعباس بی تو بابا تنها میمیره
عموعباس بی تو بابا تنها میمیره
─|♫●♪♪♫|─
عموعباس دل اهل حرم کبابه
عموعباس دل اهل حرم کبابه
─|♫●♪♪♫|─
توی خیمه چشم به رات چشمای ربابه
عموعباس بابامو تنها نذاری روی قلبش پا نذاری
─|♫●♪♪♫|─
عموعباس علمت کو عموی خوبم
عموعباس علمت کو عموی خوبم
─|♫●♪♪♫|─
عموعباس تو نرو تا که پا نکوبم
عموعباس تو نرو تا که پا نکوبم
عموعباس بی تو قلب حرم میگیره