دانلود آهنگ کی کی از تی ام بکس فرمت mp3 با بالاترین کیفیت(320) و لینک مستقیم و پخش آنلاین به همراه متن آهنگ از رادیو صدا.

دانلود آهنگ کی کی از تی ام بکس

متن آهنگ کی کی تی ام بکس

چته بهم بگو چته تو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
کی کی ,کی شکوند دلتو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
اونا نمی دونن قدرتو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
نمی خورن به درد تو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
یکی میخوای باشه فن تو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
یکی‌ میخوای باشه فن تو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
من دارم هواتو دارم دارم هواتو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
من دارم هواتو دارم دارم هواتو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
هی آروم آروم ریلکس ریلکس
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
چرا باهام بدی تو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
چرا باهام کلی تو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
کی کی واسه تو مثل من هست
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
کی کی واسه تو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
کی کی واسه تو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
کی کی واسه تو مثل من هست
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
من از سر تا پا فنتم
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
فن پیج هیکلتم
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
فنتم من فنتم
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
مدیون مادرتم
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
از سر تا پا فنتم
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
فن پیج هیکلتم
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
فنتم ای فنتم
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
مدیون مادرتم
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
ل..شی پره دور و ور تو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
من هم یکیشون ولی نه با تو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
چون دارم هواتو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
دارم دارم هواتو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
اونا نمی دونن قدرتو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
نمی خورن به درد تو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
یکی میخوای باشه فن تو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
یکی میخوای باشه فن تو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
من دارم هواتو دارم دارم هواتو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
من دارم هواتو دارم دارم هواتو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
چته بهم بگو چته تو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
بگو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
کی کی کی شکوند دلتو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
هی آروم آروم ریلکس ریلکس
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
چرا باهام بدی تو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
چرا باهام کلی تو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
کی کی واسه تو مثل من هست
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
کی کی واسه تو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
کی کی واسه تو
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
کی کی واسه تو مثل من هست
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
من از سر تا پا فنتم
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
فن پیج هیکلتم
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
فنتم من فنتم
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
مدیون مادرتم
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
از سر تا پا فنتم
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
فن پیج هیکلتم
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
فنتم ای فنتم
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
مدیون مادرتم
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
کی واسه تو بهتر از من
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
دلتو قبلنا شکستن
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
الان عقده هاتو خالی میکنی فقطتو روی سر من
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
دری وری بگی
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
هر فحشی به من بدی
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
هرکاری کنی بدون بازم من همون فنتم
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
آره من از سر تا پا فنتم
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
فن پیج هیکلتم
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
فنتم من فنتم
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
مدیون مادرتم
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
از سر تا پا فنتم
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
فن پیج هیکلتم
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
فنتم ای فنتم
♫ ♪ ◖ᵔᴥᵔ◗ ♪ ♫
مدیون مادرتم